Włodzimierz Gromski

Prof. UWr dr hab. Włodzimierz Gromski

Publikacje z ostatnich lat:

 • Integracja i globalizacja z perspektywy filozofii prawa, [w:] J. Stelmach (red.), Filozofia prawa wobec globalizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 9-26. [wspólnie z A. Batorem, S. Kaźmierczykiem, A. Kozakiem]
 • Zagadnienie granic prawa, [w:] L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 108-116.
 • Polskie prawo telekomunikacyjne, [w:] J. Gołaczyński (red.), Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNeksis, Warszawa 2003, s. 185-206.
 • Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexsis, Warszawa 2004, s. 15-22, 123-181, 282-373. [wspólnie z J. Kolasą, A. Kozłowskim, K. Wójtowiczem]
 • Mała Encyklopedia Prawa, (red.) U. Kalina-Prasznic, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005, ss. 859.
 • Dostosowanie systemu źródeł prawa do wymogów konstytucyjnych w świetle przepisów przejściowych konstytucji, [w:] A. Szmyt (red.), Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, s. 174-187.
 • Uwagi o podstawach europejskiej kultury prawnej, [w:] A. Sulikowski (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2878, Wrocław 2006, s. 233-242.
 • Encyklopedia prawa, (red.) U. Kalina-Prasznic, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007, Wydanie czwarte zaktualizowane i poszerzone, ss. 1085. (Hasła: Akt normatywny; Akt prawny; Akt stosowania prawa; Akt wykonawczy; Analogia z prawa; Analogia z ustawy;Argumentacja prawnicza; Argumentum a contrario; Argumentum a maiori ad minus; Argumentum a minori ad maius; Atomowe prawo; Autonomia prawa; Autopojetyczność prawa; Casus; Clara non sunt interpretanda; Common Law; Contra legem działanie; Czasopisma prawnicze; De lege ferenda; De lege lata; Delegacja ustawodawcza; Derogacja; Desuetudo; Doktryna prawna; Domniemania prawne; Domniemanie znajomości prawa; Dura lex sed lex; Dyrektywy wykładni; Dziennik Urzędowy [wspól. z A. Preisnerem i R. Balickim]; Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” [wspól. z A. Preisnerem]; Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski B” [wspól. z A. Preisnerem]; Dziennik Ustaw RP [wspól. z A. Preisnerem]; Ekonomiczne podejście do prawa; Equity Law; Extra legem działanie; Fikcja prawna; Filozofia prawa; Funkcja prawa; Gałąź prawa; Glosa; Inkorporacja; Instytucja prawna; Ius cogens 1.; Ius dispositivum 1.; Język prawniczy; Język prawny; Jurysprudencja; Kanoniczne prawo; Kazuistyka; Klauzula generalna; Kodeks; Komparatystyka prawnicza; Kompetencja; Konstytucja; Legalność; Legitymizacja władzy; Luka w prawie; Niezgodność norm prawnych; Norma prawna; Nowelizacja; Obowiązywanie normy prawnej; Ogłoszenie aktu normatywnego; Organ państwa; Państwo 1.; Państwo prawne; Państwo świeckie; Państwo unitarne; Państwo wyznaniowe; Parafowanie; Polityka prawa; Porządek prawny; Pozytywizm prawniczy; Praeter legem działanie; Prawo; Prawo natury; Prawo zwyczajowe; Praworządność; Prawoznawstwo; Preambuła; Precedens; Przepis definicyjny; Przepis dostosowujący; Przepis o wejściu aktu normatywnego w życie; Przepis odsyłający; Przepis prawny; Przepis przejściowy; Przepis uchylający; Przepis upoważniający do wydania aktu wykonawczego; Przepisy końcowe; Przepisy merytoryczne; Przepisy wprowadzające; Pytania prawne; Racjonalny prawodawca; Ratio legis; Reguła kolizyjna; Reguły pierwotne i wtórne; Repetytorium; Rozporządzenie; Rozporządzenie z mocą ustawy; Równość wobec prawa; Rzymskie prawo; Sankcje prawne; Skuteczność prawa; Socjologia prawa; Sprawiedliwość; Sprzeczność w prawie; Stanowienie prawa; Statute law; Stosunek prawny; System prawa; Świadomość prawna; Technika prawodawcza; Tekst jednolity; Teorie wykładni prawa; Uchwała Rady Ministrów; Uchwała; Ustawa; Uzasadnienie projektu ustawy; Vacatio legis; Wejście aktu normatywnego w życie; Wnioskowania prawnicze; Wykładnia prawa; Wykładnia prawa powszechnie obowiązująca; Wyznaniowe prawo; Zagadnienie prawne; Zarządzenie; Zasada prawa; Źródło prawa).
 • Law and economics jako teoria polityki prawa, [w:] J. Stelmach, M. Soniewicka (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowanich prawniczych, Wolters Kliwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 45-66.
 • Technika prawodawcza, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ss. 217 [wspólnie z M. Błachutem i J. Kaczorem]
 • Legitymizacja sądów konstytucyjnych wobec władzy ustawodawczej, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 4, s. 11-23.

 • Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, pod red. A. Batora, Wydanie 3, LexisNexis, Warszawa 2010, ss. 355. [wspólnie z A. Batorem, S. Kaźmierczykiem, A. Kozakiem, Z. Pulką]

  (Hasła: autonomia prawa; ekonomiczna analiza prawa; instrumentalizacja prawa; semantyka; semiotyka; wartość logiczna; zdanie; przeciwieństwo norm; system allopojetyczny; system autopojetyczny; arenga; delegacja ustawodawcza; instytucja prawna; klauzule derogacyjne; klauzule generalne; meta przepisy,oceny charakteryzujące; przepisy o przepisach, przepisy drugiego stopnia; oceny charakteryzujące; przepisy dostosowujące; przepisy końcowe; akt prawotwórczy, akt normatywny lub normo dawczy;akt wewnętrzny; budowa aktu normatywnego; formalne źródła prawa; formy tworzenia prawa; funkcja prawa; materialne źródła prawa; normatywna koncepcja źródeł prawa; polityka prawa; precedens; stanowione prawo; technika prawodawcza; uznanie prawa; vacatio legis; zwyczaj; źródło poznania prawa; źródło prawa; a maiori ad minus wnioskowanie lub argumentacja; a minori ad maius wnioskowanie lub argumentacja; instrumentalne wynikanie norm; logiczne wynikanie norm; nieostrość znaczeniowa; wieloznaczność; wnioskowanie prawnicze a wykładnia prawa; założenie o konsekwencji ocen prawodawcy; akt stosowania prawa; decyzyjny model stosowania prawa; desuetudo; ideologia praworządnej i racjonalnej decyzji stosowania prawa; ideologia stosowania prawa; ideologia swobodnej decyzji stosowania prawa; ideologia zwiążanej decyzji stosowania prawa; informacyjny model stosowania prawa; kierowniczy model stosowania prawa; komunikacyjny modek uzasadnienia dowodu sądowego; legalna teoria dowodowa; sądowy model stosowania prawa; subsumcja; sylogizm prawniczy; technologiczny model uzasadnienia dowodu sądowego).

 • Henryk Rot (1926-1995), w: Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010, pod red. Lucyny Lehmann i Marka Maciejewskiego, Wrocław 2010, s. 237-241.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s