Wioletta Jedlecka

Kierunki badań naukowych:

  • Legitymizacja prawa europejskiego.

Tytuł doktora nauk prawnych uzyskany w 2001 roku- praca „Dyrektywy Wspólnot Europejskich a prawo wewnętrzne”

Prowadzone przedmioty:

  •  Wstęp do prawoznawstwa;
  • Teoria i filozofia prawa;
  • Wykładnia i źródła prawa europejskiego.

 Udział w projektach badawczych:

  • Prawowitość władzy państwowej Kierownik projektu prof. dr hab. Małgorzata  Masternak – Kubiak. 

Publikacje:

 

1)      Pojęcie godności na tle Konstytucji RP (współautorstwo z J. Policiewicz), [w:]  A. Bator (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Konstytucja, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2157, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s.127 – 154.

 

2)      Prawne i moralne aspekty aborcji i eutanazji (Świętość czy jakość życia?) (wspólautorstwo z J. Policiewicz), [w:] K. Nowacki (red.), Status i pozycja jednostki w prawie publicznym. Studia i rozprawy, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2169, Prawo CCLXVII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 299 – 324.

 

3)      Rozumienie bezpośredniego stosowania dyrektyw prawa europejskiego, [w:]  Przegląd Prawa i Administracji  XLIV,  Acta Universitatis Wratislaviensis No 2178, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s.107 – 120.

 

4)      Skuteczność pionowa a skuteczność pozioma dyrektyw prawa europejskiego, [w:]  Przegląd Prawa i Administracji  XLV,  Acta Universitatis Wratislaviensis No 2271, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s.165 – 174. 

 

5)      Instrumentalizacja dyrektyw prawa europejskiego, [w:] A. Kozak (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Instrumentalizacja prawa, Kolonia Limited, Wrocław 2000, s.136 – 147.

 

6)      Autonomia dyrektyw prawa wspólnotowego wobec prawa wewnętrznego, [w:] W. Gromski (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa, Kolonia Limited, Wrocław 2001, s.77 – 92.

 

7)      Odpowiedzialność państw członkowskich Unii Europejskiej za szkodę wyrządzoną jednostce wskutek naruszenia prawa wspólnotowego, [w:] J. Jabłońska – Bonca, J. Guść (red.), Gdańskie Studia Prawnicze, Problemy bezpieczeństwa prawnego z perspektywy teorii i filozofii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Tom IX, 2002, s.205 – 216.

 

8)      Dyrektywy Wspólnot Europejskich a prawo wewnętrzne, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2428, Prawo CCLXXXII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, 191 stron. 

 

9)      Swobodny przepływ towarów (razem z J. Helios), [w:] Radca Prawny 2003, nr 1 – 2, s.92 – 95.

 

10)  Rola procedur UE w związku z integracją (razem z J. Helios), [w:] J. Stelmach (red.), Filozofia prawa wobec globalizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s.75 – 82. 

 

11)  Suwerenność a integracja europejska, [w:] J. Helios (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2509, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s.93 – 110.

 

12)  Przepływ siły roboczej w procesie integracji na przykładzie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (razem z J. Helios), [w:] Radca Prawny 2003, nr 5, s.113 – 119. 

 

13)  Kultura i gospodarka w dobie globalizacji (razem z J. Helios), [w:] Przegląd Prawa i Administracji LVII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2545, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.

 

14)  Suwerenność w dobie procesów integracyjnych i globalizacyjnych (razem z J. Helios), Acta Universitatis Wratislaviensis No 2626, Prawo CCXCI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004. Recenzja – prof. Z. Tobor, 77 stron.

 

15)  Kilka uwag na temat wykładni prawa europejskiego (razem z J. Helios), [w:] Radca Prawny 2004, nr 2.

 

16)  Zasada subsydiarności w procesie integracji europejskiej (razem z J. Helios), [w:] Radca Prawny 2004, nr 3.

 

17)  Źródła prawa wspólnotowego, cz. I, [w:] Radca Prawny 2004, nr 5.

 

18)  Źródła prawa wspólnotowego, cz. II, [w:] Radca Prawny 2004, nr 6.

 

19)  Eliminacja barier taryfowych w obrocie towarami na rynku wewnętrznym krajów Unii Europejskiej, [w:] Prawo Unii Europejskiej w praktyce, październik 2004, nr 10, s.36 – 39.

 

20)  Suwerenność państw członkowskich a kompetencje wyłączne Unii Europejskiej, [w:] W. Jedlecka (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2627, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s.85 – 104.

 

21)  Wstęp, [w:] W. Jedlecka (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2627, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s.7 – 12.

 

22)  Pojmowanie autonomii prawa europejskiego, [w:] S. Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Zakamycze 2005, s.235 – 248.

 

23)  Podmiotowe ujęcie autonomii, [w:] Przegląd Prawa i Administracji LXVI, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2748, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

 

24)   Podstawy wspólnotowego prawa europejskiego dla administratywistów. Zagadnienia podstawowe, (razem z J. Helios), Seria wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2005. Recenzja – prof. Z. Pulka, 131 stron.  

 

25)  Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego, (razem z J. Helios), [w:] Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce, nr 3/2005, s.26 – 29.   

 

26)  Z zagadnień autonomii prawa wspólnotowego, [w:] J. Kaczor (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Teoria prawa europejskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2760, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s.113 – 128.

 

27)  Europejski Kodeks Dobrej Administracji – analiza postanowień a polski system prawny (cz. II), [w:] Prawo i Podatki Unii Europejskiej, nr 10/2005, s.58 – 61.

 

28)  Europejski Kodeks Dobrej Administracji – analiza postanowień a polski system prawny (cz. III), [w:] Prawo i Podatki Unii Europejskiej, nr 11/2005, s.59 – 61.

 

29)  Prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej, [w:] Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce 4/2006

 

30)  Kultura polityczna jako element uzasadniania orzeczeń interpretacyjnych prawa wspólnotowego (współautorstwo z J. Helios), [w:] A. Sulikowski (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006. 

 

31)  Przeciwdziałanie dumpingowi w Unii Europejskiej (cz. I), [w:] Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce 6/2006

 

32)  Ochrona przed nadmiernym importem oraz eliminacja barier w eksporcie (współautorstwo z J. Helios), [w:] Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce 11/2006

 

33)  Państwo narodowe a integracja europejska, [w:] Zeszyty
Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy, nr 1, Legnica 2007; str. 63 – 74.

 

34)  Reprezentacje stron przed Europejskim Trybunałem
Sprawiedliwości i Sądem I Instancji
, (współautorstwo z J. Helios), [w:] Prawo i podatki Unii Europejskiej w praktyce, nr 4/ 2007, str. 2 – 5.

 

35)  Jednostka czy wspólnota? Postmodernizm w prawie europejskim, (współautorstwo z J. Helios), [w:] M. Błachut (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Ponowoczesność, Kolonia Limited, Wrocław 2007, s.267 – 288.

 

36)  Skarga o stwierdzenie nieważności z art. 230 TWE, (współautorstwo z J. Helios), [w:] Prawo i podatki Unii Europejskiej w praktyce, nr 10/ 2007, str. 21 – 25.

 

37)  Sprawiedliwość proceduralna w prawie europejskim (współautorstwo z J. Helios), [w:] B. Wojciechowski, M. J. Golecki (red.), Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficzno prawnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s.201 – 222.

 

38)  System strasburski (współautorstwo z J. Helios), [w:] Prawo i podatki Unii Europejskiej w praktyce, nr 12/2008, s.2 – 7. 

 

39)  Zasada autonomii prawa wspólnotowego,[w:] Z. Pulka (red.), Wybrane zagadnienia teorii i praktyki prawa europejskiego, Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2009;

 

40)  Interpretacja prawa wobec wyzwań multicentryzmu (współautorstwo z J. Helios), [w:] P. Kaczmarek (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, Acta Universitatis Wraislaviensis No 3164, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009;

 

41)  Jednostka czy wspólnota? W poszukiwaniu tożsamości, Zeszyty Naukowe PWSZ w Legnicy, recenzja prof. dr hab. Z. Pulki.

 

42)  Wpływ jednostki na decyzje publiczne (demokracja) w Unii Europejskiej, artykuł oddany do druku w Zeszytach Naukowych PWSZ w Legnicy, po recenzji prof. dr hab. Z. Pulki;

 

43)  Legitymizacja pozytywistyczna czy prawno naturalna prawa europejskiego? Współautorstwo z J.Helios, wydawnictwo U. Wr. 2010.

 

 

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s