Stanisław Kaźmierczyk

Prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk

Wykaz publikacji:

Książki:
1. Umowa międzynarodowa jako źródło prawa wewnętrznego, Wrocław 1970;
2. Dynamiczne ujęcie normy prawnej, Wrocław 1978;
3. Samorząd zawodowy w PRL (istota i funkcje), Wrocław 1979, Prace WTN, Seria A, Nr 215;
4. Prawo a ekonomika. Podstawowe problemy metodologiczne, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 1117, Prawo CLXXVII, Wrocław 1989,
5. Historia – Prawo – Państwo. Zbiór studiów. Tom dedykowany pamięci Profesora Henryka Rota, Wrocław 1995, (wstęp i redakcja);
6. Z zagadnień wykładni prawa, „Acta Universitatis Wratislaviensis” Prawo 1997, nr 262, (wstęp i redakcja).
 
Podręczniki i skrypty:
1. (współautor: Z. Pulka), Wstęp do prawoznawstwa, Wrocław 1999.
 
Studia:
1. Z zagadnień skuteczności normy prawnej konkretnej, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prawo XL, Wrocław 1973;
2. Skuteczność norm (aktów prawnych nakazujących wykonanie określonych zadań gospodarczych), „Studia Prawnicze” nr 4/1978;
3. Konstytucyjna determinacja treści prawa, w: K. Działocha (red.) „Konstytucyjny model tworzenia prawa w PRL”, Wrocław 1980;
4. Stosunek prawa do ekonomiki, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 937, Wrocław 1987;
5. Charakterystyka praktycznej użyteczności twierdzeń teorii państwa i prawa o władzy państwowej, w: H. Rot (red.) „Problemy metodologii i filozofii prawa”, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 1987, tom CX;
6. Effectiveness of Right-Conferring Norms of the Civil Law (Skuteczność norm uprawniajacych prawa cywilnego), „Studies in the Theory and Philosophy of Law”, 1989, tom XX.
 
Artykuły:
1. Kilka uwag w sprawie postępowania nakazowego, „Nowe Prawo”, nr 4/1961;
2. Zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy i Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w prawie wewnętrznym, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prawo XXXII, Wrocław 1970;
3. Wpływ prezydium na plenum rady narodowej (problematyka teoretyczna), „Problematyka Rad Narodowych”, Nr 12/1968;
4. Oceny norm prawnych regulujących stosunki gospodarcze, „Przegląd Prawa i Administracji”, nr 3/1973;
5. Orzeczenia deklaratywne a konstytutywne, „Przegląd Prawa i Administracji”, nr 4/1973;
6. Adresat normy prawnej, „Przegląd Prawa i Administracji”, nr 5/1976;
7. Kilka uwag o stosunku teorii państwa i prawa do norm prawnych regulujących stosunki gospodarcze, „Przegląd Prawa i Administracji”, nr 10/1978;
8. Systematyzacja i jej konsekwencje, „Państwo i Prawo”, nr 3-4/1982;
9. O poglądach teoretyków państwa i prawa na tworzenie prawa, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prawo CL, 1987;
10. Charakter prawny orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w: J. Trzciński (red.) „Trybunał Konstytucyjny” „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 1037;
11. Stosunek prawa międzynarodowego do prawa wewnętrznego w przyszłej Konstytucji, w: A. Patrzałek (red.), „Problemy prawodawstwa w nowej Konstytucji PRL”, Wrocław 1988;
12. Polityka a ekonomika, w: M. Mazurkiewicz (red.), „Studia z zakresu polityki finansowej i prawa finansowego. Zbiór studiów (Księga dedykowana Pani Prof. K. Jandy-Jendrośkowej), „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 1183, Seria Prawo CLXXXIX, Wrocław 1992;
13. Próba typologii stosunków prawa międzynarodowego do prawa wewnętrznego, w: H. Rot (red.) „Państwo-Prawo-Społeczeństwo”. Zbiór studiów (Księga poświęcona 70-leciu prof. W. Zamkowskiego)”, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 1313, Seria Prawo CCVI, Wrocław 1992;
14. Z rozważań nad rozumieniem państwa prawnego, w: H. Rot (red.) „Demokratyczne państwo prawne (aksjologia, struktura, funkcje). Studia i szkice”, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 1457, Wrocław 1992;
15. Z rozważań nad wartościami Konstytucji „Nad Odrą. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny”, nr 3/1992;
16. Podmiot samorządu terytorialnego, w: H. Rot (red.) „Ustrój i funkcje samorządu terytorialnego. Studia i szkice”, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 1470, Seria Prawo CCXIX, Wrocław 1993;
17. Zproblemów systematyzacji stosunku prawa międzynarodowego do wewnętrznego, w: K. Działocha (red.) „Problemy tworzenia prawa w państwie demokratycznym”, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prawo Nr 223, Wrocław 1993;
18. Aspekty prawne chrześcijańskich wartości, „Nowości Państwa Prawnego” Nr 9, Poznań 1993;
19. Rot Henryk (1926-1995). Wspomnienie pośmiertne. „Państwo i Prawo”, nr 12/1995;
20. Podmiotowy charakter samorządu terytorialnego, w: „W kręgu problematyki władzy państwa i prawa. Księga jubileuszowa w 70-lecie Urodzin Profesora Henryka Groszyka”, Lublin 1996;
21. Sankcja Konstytucji jako zagadnienie metodologiczne, w: A. Bator (red.) „Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Konstytucja”, Wrocław 1999;
22. Założenia metodologiczne rozważań o relacjach między prawem w znaczeniu instrumentalnym a prawem w znaczeniu pozinstrumentalnym, w: A. Kozak (red.) „Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Instrumentalizacja prawa”, Wrocław 2000;
23. Władysław Zamkowski (1921-2000), „Państwo i Prawo” nr 5/2000;
24. Kryteria autonomii gałęzi prawa, w: W. Gromki (red.) „Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa”, Wrocław 2001;
25. W sprawie bezpośredniego stosowania Konstytucji (uwagi polemiczne w związku z artykułem Sławomiry Wronkowskiej) „Państwo i Prawo”, nr 4/2002;
26. Uwagi metodologiczne w związku z Konstytucją Europejską, w: J. Helios (red.), „Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa”, Wrocław 2003;
27. (współautorzy: A. Bator, W. Gromki, J. Kaczor, A. Kozak) Relacje między teorią i dogmatyką prawa, w: Z. Tobor (red.) „Teoria prawa. Dogmatyka. Praktyka stosowania prawa”, Katowice 2003;
28. (współautorzy: A. Bator, W. Gromki, A. Kozak) Integracja i globalizacja z perspektywy filozofii prawa, w: J. Stelmach (red.) „Filozofia prawa w dobie globalizmu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2003;
29. O bezpośrednim stosowaniu przepisów konstytucji, w: I. Bogucka, Z. Tobor (red.) Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego. Zakamycze 2003;
30. Szkic problemu, (w:) W. Jedlecka (red.). „Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa”, Wrocław 2004.
31. Założenia o refleksjach nad teorią prawa europejskiego, (w:) J. Kaczor (red.), „Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Teoria prawa europejskiego”, Wrocław 2005.
32. Prawo do człowieczeństwa. Szkic koncepcji, Przegląd Prawa i Administracji, tom LXV, red. Bogusław Banaszak, Wrocław 2005.
33. Tezy do założeń o metodologicznych poglądach Hansa Kelsena, (w:) Praktyczne i teoretyczne aspekty prawa konstytucyjnego, red. nauk. B. Banaszak, M. Bernaczyk, Wrocław 2006.
34. (współautorzy: J. Helios, P. Kaczmarek), Legitymizacja. Zarys koncepcji, (w:)
A. Sulikowski (red.), „Z Zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa”, Wrocław 2006 (w druku).
 
Recenzje:
1. K. Korzan: Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym, „Państwo i Prawo”, nr 8-9/1973;
2. E. Siuda: Encyklopedia prawa dla ekonomistów, „Przegląd Prawa i Administracji”, 1976, tom VI;
3. Z. Radwański: Teoria umów, „Przegląd Prawa i administracji”, 1980, tom XIII;
4. J. Filipek,: Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego, „Przegląd Prawa i Administracji” 1985, tom XIX;
5. I. Łukaszczuk: Problemy metodologii prawoznawstwa, „Przegląd Prawa i Administracji” 1989, tom XXXIII;
6. R. Sobański: Teoria prawa kościelnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Prawo nr6/1994;
7. J. Jabłoński-Bonca: Prawo w kręgu mitów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Prawo nr8/1997;
8. M. Kordela: Zarys typologii uzasadnień aksjologicznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo”, nr 1/2003;
9. (współautor J. Helios) M. Zieliński: Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki. „Przegląd Prawa i Administracji” 2003, tom LIV, nr 2502.
 
Glosy:
1. Glosa do wyroku NSA z dnia 3 maja 1985 r., sygn. Akt II S.A. 2001-2002/84, „OSPiKA” Nr 3/87.
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s