Joanna Helios

Kierunki badań naukowych:

 • Sfera prawa publicznego i prawa prywatnego UE.

Tytuł doktora nauk prawnych uzyskany w 2001 roku- praca „Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości”.

Prowadzone przedmioty:

 • Teoria i filozofia prawa;
 • Wstęp do prawoznawstwa;
 • Stosowanie prawa europejskiego;
 • Wykładnia europejskiego prawa gospodarczego.

Udział w projektach badawczych:

 • 2008/2010 Prawomocność władzy państwowej- kierownik naukowy Prof. Małgorzata Masternak – Kubiak.

Publikacje:

 • Pojęcie godności na tle Konstytucji RP {w:} Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Konstytucja, red A. Bator, Wrocław 1999 .(razem z W. Jedlecką).
 • Prawne i moralne aspekty aborcji i eutanazji (świętość czy jakość życia?) Acta Universitatis Wratislaviensis No 21 69 Prawo CCLXVII Wrocław 1999 .(razem z W. Jedlecką).
 • Precedens w praktyce Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Acta Universitatis Wratislaviensis No 2178 Przegląd Prawa i Administracji XLIV Wrocław 2000.
 • Klaryfikacyjna koncepcja wykładni prawa europejskiego Acta Universitatis Wratislaviensis No 2278 Przegląd Prawa i Administracji XLVI Wrocław 2001.
 • Instrumentalizacja prawa europejskiego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości {w:} Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Instrumentalizacja Prawa, red. A. Kozak, Wrocław 2000.
 • Autonomia  orzeczeń prejudycjalnych Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości {w:} Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa, red. Wł. Gromski, Wrocław 2001.
 • Poszanowanie praw człowieka i podstawowe wolności w orzecznictwie prejudycjalnym Trybunału Sprawiedliwości {w:} Problemy bezpieczeństwa prawnego z perspektywy teorii i filozofii prawa, Gdańskie Studia Prawnicze Tom IX/2002.
 • Rola procedur UE w związku z integracją, {w:} Filozofia prawa wobec globalizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003 (razem z W. Jedlecką)
 • Przepływ siły roboczej w procesie integracji na przykładzie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Radca Prawny 5/2003 wrzesień – październik.
 • Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, Wrocław 2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2424 – książka.
 •  Swobodny przepływ towarów w Unii Europejskiej, Radca Prawny 1/2003 (razem z W. Jedlecką).
 • Kultura i gospodarka w dobie globalizacji, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2545, Przegląd Prawa i Administracji LVII, Wrocław 2003 (razem z W. Jedlecką).
 • Kilka uwag na temat wykładni prawa europejskiego, Radca Prawny marzec – kwiecień 2/2004 (razem z W. Jedlecką).
 •  Zasada subsydiarności w procesie integracji europejskiej, Radca Prawny maj – czerwiec 3/2004 (razem z W. Jedlecką).
 • Prawo europejskie jako rodzaj prawa, {w:} Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa, Wrocław 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (red.) J. Helios.
 •  Kwestia podziału kompetencji w perspektywie stosunku Unii Europejskiej do państw członkowskich, {w:} Z zagadnień teorii i filozofii prawa.Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2627, Wrocław 2004.
 • Recenzja: M. Zieliński, Wykładnia Prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Wydanie I, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2002, {w:} Przegląd Prawa i Administracji Wrocław 2003 (razem z St. Kaźmierczyk).
 •  Suwerenność w dobie procesów integracyjnych i globalizacyjnych, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2626, Wrocław 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (razem z W. Jedlecką) – monografia.
 •  Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego, INFOR, Prawo europejskie w praktyce, marzec 2005 (razem z W. Jedlecką).
 • Wstęp,  {w:} Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa, Wrocław 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (red.) J. Helios.
 • Etyczne aspekty przerywania ciąży i sztucznej prokreacji, Przegląd Prawa i Administracji LXIIVI Wrocław 2005 Acta Universitatis Wratislaviensis No 2748.
 • Miejsce prawa europejskiego proceduralnego we wspólnotowym porządku prawnym {w:} Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Teoria prawa europejskiego, (red.) J. Kaczor, Wrocław 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2760.
 •  Europejski Kodeks Dobrej Administracji – analiza postanowień a polski system prawny (cz. I) {w:} INFOR, Prawo europejskie w praktyce, wrzesień 9(45)/ 2005.
 • Europejski Kodeks Dobrej Administracji – analiza postanowień a polski system prawny (cz. IV) {w:} INFOR, Prawo europejskie w praktyce, grudzień 12(48)/ 2005.
 • Podstawy wspólnotowego prawa europejskiego dla administratywistów. Zagadnienia podstawowe. Skrypt dla studentów administracji, Wydawnictwo PWSZ Legnica, Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”, Legnica 2005, (razem z W. Jedlecką).
 •  Prawo skargi do Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej –Prawo  i podatki Unii Europejskiej w praktyce, INFOR marzec 2006.
 •  Kultura polityczna jako element uzasadniania orzeczeń interpretacyjnych we wspólnotowym porządku prawnym , {w:} Z zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa, (red.) A. Sulikowski, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2878, Wrocław 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (razem z W. Jedlecką);
 • Legitymizacja. Zarys koncepcji, {w:} Z zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa, (red.) A. Sulikowski, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2878, Wrocław 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (razem z P. Kaczmarkiem, S. Kaźmierczykiem).
 • Przeciwdziałanie dumpingowi w Unii Europejskiej, Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce, Infor 7-8/2006, część II.
 •  Ochrona przed nadmiernym importem oraz eliminacja barier w eksporcie, Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce, Infor 11(59), listopad 2006 (razem z W. Jedlecką).
 • Tradycyjne” i „nowoczesne” sposoby  pojmowania procedury Przegląd Prawa i Administracji LXXIV, AUW No OOOO, Wrocław 2006.
 • Reprezentacja stron przed ETS i SPI – Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce, Infor , kwiecień 2007 (razem z W. Jedlecką).
 • Legalność nielegalność Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze – Zeszyty Naukowe PWSZ nr 1 w Legnicy  ISSN 1896-8333, Legnica 2007, Wydawnictwo Stowarzyszenie Wspólnota Akademicka.
 •  Wykładnia autonomiczna europejskiego prawa procesowego cywilnego w orzeczeniach ETS {w:} Wokół problematyki orzeczeń, (red.) Ł. Błaszczak, Toruń 2007, Wydawnictwo Dom Organizatora.
 • Jednostka czy Wspólnota? Postmodernizm w prawie europejskim, {w:} Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Ponowoczesność, Kolonia Limitem 2007.
 • Skarga o stwierdzenie nieważności z art. 230 TWE, Infor, Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce 2007 (razem z Wiolettą Jedlecką).
 • Aspekt systemowy i aksjologiczny „procedur”Acta Universitatis Wratislaviensis No 3052 Przegląd Prawa i Administracji LXXVII Wrocław 2008.
 • Sprawiedliwość proceduralna w prawie europejskim {w:} Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficznoprawnej (razem z W. Jedlecką), (red.) B. Wojciechowski, M. J. Golecki, Wyd. Adam Marszałek 2008, s. 201 -223.
 • System strasburski, Prawo i Podatki Unii Europejskiej w praktyce, Infor, grudzień 2008, s. 2 -7 (razem z W. Jedlecką).
 • Zasada pierwszeństwa europejskiego prawa wspólnotowego a multicentryczność w porządku prawnym Unii Europejskiej, {w:} Wybrane zagadnienia teorii i praktyki prawa europejskiego, (red.) Z. Pulka, seria wydawnicza PWSZ im. Witelona w Legnicy, Legnica 2009.
 •  Interpretacja prawa wobec wyzwań multicentryzmu, {w:} Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Lokalny i uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, (red.) P. Kaczmarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, AUW No 3164, Wrocław 2009, s. 139 – 153 (razem z W. Jedlacką).
 • Modele legitymizacji prawa europejskiego,  Zeszyty Naukowe PWSZ 2009/3
 • Legitymizacja pozytywistyczna i prawnonaturalna prawa europejskiego? (2010) Wydawnictwo UWr
 • Prawo materialne a pra.wo procesowe w kontekście relacji pomiędzy UE a państwami członkowskim, Zeszyty Naukowe PWSZ 4/2010

Wykaz prac oddanych do druku

 •      Zasada demokracji wobec legitymizacji władzy UE –oddano do druku w lipcu 2008 materiały pokonferencyjne
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s