Adam Sulikowski

Kierunki badań naukowych:

 • Teoria krytyczna w prawoznawstwie;
 • Ponowoczesna filozofia prawa;
 • Teoria prawa konstytucyjnego;
 • Konstytucjonalizm francuski.

Tytuł magistra prawa uzyskany 7.06.2000 r. – praca „Ewolucja roli ustrojowej francuskiej Rady Konstytucyjnej”, promotor: prof. A.Patrzałek

Tytuł doktora nauk prawnych uzyskany  6.01. 2003 r. – praca „Konstytucja w systemie źródeł prawa V Republiki Francuskiej”, promotor: prof. K.Działocha

Tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskany 11.10.2010 r. – praca: „Współczesny paradygmat sądownictwa konstytucyjnego wobec kryzysu nowoczesności”

Prowadzone przedmioty:

 • Wstęp do prawoznawstwa;
 • Teoria i Filozofia prawa;
 • Tworzenie i stosowanie prawa;
 • Administracja w orzecznictwie konstytucyjnym;
 • Demokracja konstytucyjna;
 • Théorie et philosophie du droit (po francusku);
 • Démocratie constitutionnelle;
 • Intoduction à l’étude du droit.

Staże krajowe i zagraniczne:

 • 2002 r. Pobyt naukowy na Université des sciences sociales w Tuluzie (Francja).

Udział w projektach badawczych:

 • Grant Ministerialny „Prawowitość władzy państwowej” pod kierunkiem prof. M.Masternak-Kubiak
 •  Grant Ministerialny „Wykonywanie orzeczeń TK” pod kierunkiem prof. K. Działochy

Publikacje:

Monografie:

 •  „Konstytucja w systemie źródeł prawa V Republiki Francuskiej”, Wrocław 2003.
 •  „Współczesny paradygmat sądownictwa konstytucyjnego wobec kryzysu nowoczesności” – monografia habilitacyjna, Wrocław 2008.

 Podręcznik autorski:

 • „Wstęp do prawoznawstwa.”, Wałbrzych 2007.

 Redakcja naukowa: 

 • „Z zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa”, Wrocław 2006.

 Artykuły:

 • „Procedury rewizji konstytucji w V Republice Francuskiej”, Państwo i Prawo 11/2001,
 •  „Odpowiedzialność polityczna rządu we Francji. Geneza i specyfika”, Przegląd Sejmowy 3/2002,
 •  „Francuska koncepcja suwerenności i jej ewolucja w procesie integracji europejskiej”, Państwo i Prawo 8/2002,
 •  „Ewolucja kompetencji francuskiej Rady Konstytucyjnej” [w:] „Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa” pod red. W.Jedleckiej, Wrocław 2004,
 • „Suwerenność a Europa w orzecznictwie Rady Konstytucyjnej” [w:] „Teoretycznoprawne aspekty integracji europejskiej ”, pod red. L.Leszczyńskiego, Lublin 2004,
 • „Tworzenie prawa przez sądy konstytucyjne i jego demokratyczność”, Państwo i Prawo 8/2005,
 • „Tworzenie prawa przez sądy konstytucyjne. Problemy pojęciowe”, Roczniki Naukowe PWSZ im Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu t.8 (2005), Wałbrzych 2005,
 •   „Tworzenie prawa przez ETS” [w] „Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Teoria Prawa Europejskiego”, pod red. J.Kaczora, Wrocław 2005,
 •  „Nowoczesność i ponowoczesność w pojmowaniu prawa” [w:] Zeszyty Naukowe WWSZiP w Wałbrzychu nr 9, Wałbrzych 2006,
 •  „O ponowoczesnej teorii prawa” [w:] W poszukiwaniu podstaw prawa pod red. A.Sulikowskiego, Wrocław 2006,
 •  „Francja i Europa. Ewolucja polityki europejskiej Francji pod rządami IV i V Republiki”, [w:] „Francja i Niemcy. Siły napędowe europejskiej integracji”, pod red. L.Olszewskiego, Wrocław 2006;
 • Opinia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, [w:] Nowa Currenda Nr 12/2006.
 •  „Trzy filary nowoczesnego logosu sądzenia i jego postmodernistyczna krytyka”, [w:] „Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Ponowoczesność”, pod red. M.Błachuta, Wrocław 2007,
 •  „Poststrukturalistyczne pojmowanie prawa w Myśli M.Foucaulta”, [w:] Zeszyty Naukowe WWSZiP Nr 10, Wałbrzych 2007,
 •  „Derridiańska koncepcja prawa” [w:] Zeszyty Naukowe WWSZiP Nr 10, Wałbrzych 2007,
 •  „Pozytywistyczne pojęcie konstytucji a kontrola konstytucyjności prawa” [w:] Zeszyty Naukowe WWSZiP Nr 11, Wałbrzych 2008, s. 47-55.
 •  „Francuska koncepcja ustawy i jej ewolucja” [w:] Zeszyty Naukowe WWSZiP Nr 11, Wałbrzych 2008, s. 85-94.
 •   „Rozwój ADR jako przejaw kryzysu nowoczesnego paradygmatu stosowania prawa”, przyjęty do druku w kwartalniku ADR Arbitraż i mediacja.
 •   „Systemowość w myśleniu prawniczym” (referat konferencyjny wygłoszony na Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa w Międzyzdrojach w 2006 r. opracowany wraz z M.Błachutem, J.Kaczorem, P.Kaczmarkiem), [w:] System prawny a porządek prawny, pod red. S. Czepity, Szczecin 2007.
 •   Rozwój ADR jako przejaw kryzysu nowoczesnego paradygmatu stosowania prawa”, ADR Arbitraż i mediacja, Nr 1/2009
 •  Modernistyczne fundamenty wykładni konstytucji i ich praktyczne implikacje, [w:] P.Kaczmarek (red.) Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Wrocław 2009

 Formy krótsze: 

 •  Wstęp [w:] W poszukiwaniu podstaw prawa, pod red. A.Sulikowskiego, Wrocław 2006.
 •  „Sądy i Trybunały w praktyce stosowania konstytucji RP” – głos w dyskusji, [w:] „Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP”, pod red. A.Preisnera i T.Zalasińskiego, Wrocław 2006
 • Recenzja książki, Moniki FrączakWątor, „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne”, Państwo i Prawo nr 6/2008.
 •  Recenzja książki Adama Zienkiewicza, „Studium mediacji. Od teorii ku praktyce”, ADR nr 2/2008
 • Debata Tocqueville’owska, „Sąd czy ustawodawca; Legitymizacja sądownictwa konstytucyjnegp we współczesnej Europie”. Zapis debaty opublikowało Centrum Myśli Polityczno-prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a, 2009

 Przyjęte do druku:

 •  O możliwościach postmodernizacji konstytucjonalizmu, artykuł przyjęty przez Państwo i Prawo, po rec. prof. K.Działochy
 •  Opresywność pozytywizmu prawnego i jej postmodernistyczna krytyka, [w:] Pozytywizm prawniczy i szkoła prawa natury- tradycje sporu i jego współczesne implikacjePod redakcją Przemysława Kaczmarka i Łukasza Machaja
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s