Archiwa kategorii: Bez kategorii

W dniach 15-18 września 2011 r. odbył się w Krakowie Zjazd Młodych Teoretyków Prawa pt. ” Teoria prawa między nowoczenością a ponowoczenością”. Wśród doktorantów z Katedry swoje referaty wygłosili: Katarzyna Schmidt – pt. „Odpowiedzialność uczestników dyskursu sądowego za jego jakość”. … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

W dniach 15-20 sierpnia 2011 roku odbył się w Frankfurcie 25 Światowy Kongres IVR pt. „Law Science Technology”. Katedrę reprezentowali  dr Maciek Pichlak oraz mgr Bartosz Greczner.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Na zebraniu Katedry w dniu 27 czerwca 2011 roku mgr Klaudia Przybyłowicz zaprezentowała przygotowywaną rozprawę doktorską pt. ” Zwrot etyczny w filozofii a interpretacja prawa”. Autorka zaprezentowała kluczowe zagadnienia pracy, następnie poddała pod dyskusję wybrane jej  elementy.        W trakcie zebrania … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Na zebraniu Katedry w dniu 16 czerwca 2011 roku zaprezentowana została przygotowywana rozprawa habilitacyjna dr Joanny Helios pt. ” Sfera prawa publicznego oraz prawa prywatnego UE”. Autorka zaprezentowała kluczowe zagadnienia pracy oraz kwestie, które planuje jeszcze rozwinąć. Następnie, w trakcie dyskusji, … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Na zebraniu Katedry w dniu 9 czerwca 2011 roku omówione zostały planowane zadania badawcze, ktore będą realizowane w 2012 roku. Do kluczowych zagadnień, które zamierzają podejmować pracownicy Katedry w  najbliższym roku należą: 1) Prawo w społeczeństwie postmodernistycznym/postnowoczesnym. 2) Systemowość prawa. … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Na zebraniach Katedry w dniach 2 oraz 9 czerwca 2011 roku dr Wioletta Jedlecka przedstawiła tekst, stanowiący część przygotowywanej rozprawy hablilitacyjnej pt. ” O legitymizacji porządku prawa europejskiego”. Pierwsza część pracy została poświęcona typologii legitymizacji oraz sposobom jej definiowania. W kolejnym rozdziale wskazane … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

W dniach 25-27 maja 2011 roku odbyło się w Zieleńcu Drugie Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Wspólne wartości we współczesnym konstytucjonalizmie europejskim”. Organizatorami konferencji były Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej w Opolu … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz